VYŠÍVANÁ MALBA

17. ledna 2014 v 13:59 | karolína
 

CV

28. ledna 2008 v 21:09 |  RŮZNÉ
VZDĚLÁNÍ
2007 - 2008 Ústav umění a designu, navazující magisterské studium, obor Intermediální tvorba
2003 - 2007 Ústav umění a designu, ZČU, obor knižní kultura
2003 - 2006 Pedagogická fakulta ZČU, obor Učitelství odborných uměleckých předmětů pro střední školy
1999 - 2003 Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, obor užitá malba
1997 - 1999 Výtvarná škola Václava Hollara, obor Propagační výtvarnictví
VÝSTAVY
od 2008 stálá výstava v oděvní galerii Yvany, Plzeň
2008 Workshop - Tolerance materiálu VI, Studio LR, Praha
2008 Plusmínus dvanáct, Švihov
2008 Nafouknutá bublina, Plzeň
2007 Kniha jako médium, Plzeň
2005 výstava prací ze studijního pobytu Kyjev, Ukrajina
2005 Žena, figurální malba, Velhartice
2005 Fenomén kniha Brno
2004 Fenomén kniha, Brno, Plzeň
STUDIJNÍ POBYTY
červenec 2008 - Artcamp, kurz serigrafie - UUD Plzeň
červen 2008 - Workshop Farma Liběny Rochové - Tolerance materiálů VI
červenec 2007 - Artcamp, kurz ilustrace - UUD Plzeň
červenec 2005 - Universita v Chersonu, Ukrajina

CV


EDUCATION
2007 - 2008 MA studies of Intermedia, Institute of Art and Design, University of West Bohemia
2003 - 2007 BA Book Culture Stadies, Institute of Art and Design, University of West Bohemia
2003 - 2006 Faculty of Education, University of West Bohemia
1999 - 2003 School of Art and Design Zámeček, Painting Studio
1997 - 1999 Art School of Vaclav Hollar, Studio of Graphic Design

EXHIBITIONS
since 2008 a permanent exhibition in the gallery Yvany - fashiondesign, Pilsen
2008 - Workshop - Material Tolerance, Studio LR, Prague
2008 - PlusMinus Twelve, Švihov
2008 - Infalted Bubble, Pilsen
2007 - Book as a Medium, Pilsen
2005 - Exhibition of Intership Works, Ukraine
2005 - Woman, Figurative painting, Velhartice
2005 - Phenomenum Book, Brno
2004 - Phenomenum Book, Brno, Pilsen

INTERSHIP
July 2008 - Artcamp, Seriography lectures, UUD Pilsen
July 2008 - Workshop "Liběna Rochova´s Farm - Material Tolerance VI"
July 2008 - Artcamp, Ilustration lectures, UUD Pilsen
July 2005 - University of Cherson, Ukraine

Kam dál

Reklama